Projektová činnost ve výstavbě

Autorizační osvědčení
pro objekty pozemních staveb

 

Projektová činnost ve výstavbě.
Autorizovaná osoba č. 0400011 vedená v ČKAIT.

Ing. Josef Kleiner je:

 • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb
 • autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické
 • autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
 • autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
 • autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

Vnitřní instalace budov zahrnuje:

 • vodovod, kanalizace
 • ústřední vytápění
 • plynofikace /zemní plyn, PB/
 • vzduchotechnika
 • elektroinstalace

Objekty pozemních staveb jsou:

 • rodinné domy
 • provozovny
 • ubytovací a stravovací zařízení

Vodohospodářské objekty jsou:

 • čistírny odpadních vod
 • kanalizační objekty
 • vodovodní řády
 • vodojemy
 • studny - jímání podzemních vod